course-details-portlet

EDU3980 - Masteroppgave i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved innsamling og behandling av data. Studentene skriver masteroppgave på det språket som danner opptaksgrunnlaget til masterstudiet, henholdsvis engelsk, fransk eller tysk. Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Studentene har gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en selvstendig problemstilling innenfor engelsk- og fremmedspråkdidaktikk.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis tilbud om veiledning på masteroppgaven til og med våren 2023. Etter vårsemesteret 2023 gis det ikke veiledning.

Det gjennomføres obligatoriske seminar i 2., 3. og 4. semester der studentene legger fram sitt arbeid så langt og får respons fra faglærere og medstudenter. Før innlevering av masteroppgaven må deltakelse på masterseminar være godkjent og alle øvrige eksamener være fullført. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltagelse på seminarer
  • Veiledningssamtaler med veileder

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og muntlig eksamen der tema er masteroppgaven og arbeid med den. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emner i mastergradens første år må normalt være bestått før man kan starte på masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Engelsk
  • Fagdidaktikk
  • Fransk
  • Fremmedspråk
  • Tysk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
18.11.2022

Innlevering
25.11.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Utlevering
19.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU