EDU3900 - Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 80-100 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Formålet med masteroppgaven er at studentene skal fordype seg faglig og få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en problemstilling innenfor samfunnsfagdidaktikk. Arbeidet skal være et selvstendig forskningsarbeid. Veiledningen skal sikre studentene faglige, metodiske og tekstkritiske tilbakemeldinger underveis og er en obligatorisk del av studiet. Arbeidet med oppgaven skal tilsvare 1,5 semesters fulltids arbeidsinnsats.

Læringsutbytte

Studenten
- kan arbeide metodisk og systematisk med en problemstilling innenfor samfunnsfagdidaktikk,
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper
- kan diskutere og formidle kunnskap om eget forskningsfelt både med fagfolk og andre

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaveseminar, individuelt arbeid, veiledning. Masteroppgaven har studierettskrav, noe som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til master i fagdidaktikk, studieretning samfunnsfagdidaktikk.

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Minst to presentasjoner av manusutkast
  • Samtaler med veileder

Mer om vurdering

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakter. Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Det kreves normalt at alle emner i mastergradens første studieår er bestått før man kan starte på masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.