EDU3219 - Yrkesdidaktisk forskning og teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at masterstudentene videreutvikler evne til å fordype teoretiske ståsted i forskningsfeltet. Det legges vekt ved at studentene leser, vurderer og analyserer selvstendig og i samarbeid med andre. Innholdet kan gjerne knyttes til andre emner i masterstudiet.

Læringsutbytte

Studenten kan
- kartlegge og vurdere relevant yrkesdidaktisk teori
- vurdere å analysere yrkesdidaktisk forskning selvstendig og i samarbeid med andre
- drøfte og vurdere yrkesfaglig og yrkesdidaktisk utviklingsarbeid
- gjøre rede for og anvende aktuelle styringsdokumenter og politiske føringer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, praktisk arbeid og presentasjoner

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid
  • 2 presentasjoner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til masterstudiet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, studieretning yrkesfag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
14.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.