EDU3122 - Kvantitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet skal forberede studentene for å gjennomføre studier basert på bruk av kvantitative metoder. I emnet legges det vekt på
- relevant vitenskapsteoretisk perspektiv
- design av studier
- deskriptiv statistikk
- tabellanalyse
- korrelasjon
- regresjonsanalyse
- introduksjon til faktoranalyse

Læringsutbytte

Studenten
- har grundig kunnskap om kvantitative metoder
- har ferdigheter i å designe studier, analysere data og kan framstille resultater basert på kvantitativ/statistisk analyse
- har kunnskap og ferdigheter om dataverktøy/programvare for kvantitativ databehandling
- har kunnskap om relevante vitenskapsteoretiske perspektiver
- kan kritisk reflektere over forskningsstudier som benytter kvantitativ metodologi
- kan anvende digital samarbeidslæring til faglig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger, seminarer, øvinger med bruk av programvare og arbeid mellom undervisningssamlingene med digitalt arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave
  • Digital samarbeidslæring

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3103 3.7 01.09.2016
EDU3111 3.7 01.09.2016
LPY3001 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
18.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.05.2018

Innlevering
18.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.