EDU3121 - Kvalitativ metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

I emnet belyses kvalitativ metode innenfor vitenskapelige perspektiver. Det legges vekt på tilnærminger brukt i kvalitative studier og på studier som innebærer at forskeren er med på å utvikle praksisen som blir studert (FoU-arbeid). Deltakerne får innblikk og erfaring med å utforme forskningsprosjekter, fra forming av problemstilling til ferdig skrevet oppgave.

Læringsutbytte

Studenten
- har grundig kunnskap om kvalitativ metodologi, kvalitative metoder og FoU-arbeid
- har ferdigheter i å lese og vurdere vitenskapelig arbeid
- har ferdigheter til å planlegge og gjennomføre kvalitative forskningsprosjekter og FoU-arbeid
- kan gjennomføre og kritisk reflektere over forskningsstudier, samt presentere disse både muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og plenumsdiskusjoner, samt arbeid mellom undervisningssamlingene. Undervisningen er samlingsbasert.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave mellom samlingene
  • oppgave mellom samlingene

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3110 3.7 01.09.2016
EDU3111 3.7 01.09.2016
LPY3000 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
17.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.