EDU3021 - Naturfagenes egenart

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

- Hva defineres som naturfagenes egenart / ”Nature of science”?
- ”Nature of science” i læreplan og lærebøker
- naturvitenskapens historie
- naturfagenes historie og forholdet mellom naturvitenskap og naturfag, sett i sammenheng med samfunnsutvikling og skoleutvikling
- legitimering av naturfag i skolen
- verdier, holdninger og ansvar

Læringsutbytte

Studenten

- har kunnskap om det som beskrives som naturvitenskapens egenart (”nature of science”), og kan benytte dette i egen undervisning
- kan identifisere ”nature of science” i dagens naturfagformidling, og kan delta i en drøfting av hvorfor og hvordan temaet er en del av norsk naturfagundervisning
- har forståelse av vitenskapshistorien med vekt på naturvitenskapen
- har kunnskap om og kan drøfte forholdet mellom naturvitenskapen og naturfagene
- har kunnskap om og kan drøfte ulike begrunnelser for naturfag som skolefag
- har kunnskap om utviklingen av naturfagene i norsk skole, sett i sammenheng med skoleutvikling, samfunnsutvikling og naturfagene som fag i lærerutdanninga
- har kunnskap om og kan drøfte verdier, holdninger og ansvar som en del av naturfagene

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 innleveringer og/eller studentpresentasjoner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minst 30 studiepoeng naturfaglige emner. Forkunnskapskravet må være innfridd for å starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
05.12.2017

Innlevering
07.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.