course-details-portlet

DT8118 - Avansert samhandlingsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter metoder, begreper, formalismer og verktøy for modellering, analyse, konstruksjon, implementasjon og vurdering av systemer som støtter samerbeid og medvirking. Fokus skal være om allestedsnærværende og mobil teknologi. Et obligatorisk teoriessay teller i sluttkarakteren.

Læringsutbytte

Hovedmålet til dette emnet er å lære opp studentene om samhandlingteknologi fagområdet. Studentene forventes til å få avansert kunnskap om state of the art innenfor samhandlingteknologi, dvs teori, metoder, og teknologier. Studentene skal kunne bruke dette kunnskapet til å analysere samhandlingsaktiviteter og til å designe ny teknologi. Studentene vil også utvikle kompetansen som kreves for å bidra til og starte forskning innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvie og eget teoriessay.

For at emnet skal foreleses, kreves at minst 3 studenter tar emnet.

Kursmateriell

Artikler o.l.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DT8107 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Innlevering
25.10.2022


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU