course-details-portlet

DT8118 - Avansert samhandlingsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter metoder, begreper, formalismer og verktøy for modellering, analyse, konstruksjon, implementasjon og vurdering av systemer som støtter samerbeid og medvirking. Fokus skal være om allestedsnærværende og mobil teknologi. Et obligatorisk teoriessay teller i sluttkarakteren.

Læringsutbytte

The main objective of the course is to train PhD students in the area of cooperation technology. Students are expected to gain advanced knowledge about the state of the art in cooperation technology, in terms of theories, methods, and technology. At the end of the course students are expected to be able to apply the gained knowledge in the analysis of cooperative settings and in the design of new technology. They also will develop competencies needed to participate and set up research in the area.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvie og eget teoriessay.

Kursmateriell

Artikler o.l..

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DT8107 7.5 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU