DT8116 - Web-gruvedrift

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2018. Sentrale
utfordringer som behandles omfatter: likhet og klynging av tekst,
assosiasjonsregler i tekst, analyse av sosiale
nettverk, gruvedrift av web-struktur, web-bruk, og anbefalingssystemer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Innføring i problemer, prinsipper, mekanismer og teknikker knyttet til
gruvedrift på store og/eller distribuerte tekstsamlinger. Ferdighet: Assosiasjonsregler i tekst, analyse av sosiale nettverk, gruvedrift av web-struktur, web-bruk, og anbefalingssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og selvstudium.


Hvis faget tas av mange studenter, kan den muntlige prøven bli
erstattet med skriftlig prøve.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.