course-details-portlet

DRA6006 - Produsentkunnskap for scenekunst

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det faglige innholdet har 6 tema:

 1. Produsentens oppgaver, rolle og rolleforståelse
 2. Produsenten og prosjektering: ideutvikling, innsøkningsarbeid; prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, budsjett og kontrakter.
 3. Produsenten og teaterprøven; prøveplan og prøver, kommunikasjon og koordinering med interne og eksterne parter og dokumentasjon av prøveprosessen
 4. Produsenten og forestillingsperioden: plan med sjekkliste for kunstnerisk, teknisk og administrativ avvikling
 5. Produsenten og frivillighet; rekruttering, motivering og organisering
 6. Produsenten og markedsføring, salg og rapportering

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført kurs skal deltakeren ha kunnskap om

 • produsentens oppgaver og rolle i sceneproduksjon og prosjekter med levende formidling
 • verktøy for planlegging, gjennomføring og rapportering
 • markedsføring og publikumsarbeid
 • organisering og tilrettelegging for frivillighet

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren ha

 • ferdigheter i å vurdere helhet, framdrift og samhandling i en produksjon og å reflektere over valg og konsekvenser i prosjektet

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal deltakeren

 • kunne være administrativ leder av en kunst- og kulturproduksjon i samhandling med kunstnere, aktører og andre parter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent tema og pensum for semesteroppgave senest 3 uker før innlevering
 • Minimun 80% deltakelse i undervisningen

Mer om vurdering

Semesteroppgave: problemstilling, pensum og veiledning behandles i tilknytning til de ulike tema.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater, fjernundervisning (FJDRAMA)

Kursmateriell

Pensum er ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DRA6001 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU