course-details-portlet

DRA2001 - Dramaturgi og konseptarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 1/1 6 dager
Muntlig eksamen 30 minutter

Faglig innhold

I løpet av studiet skal studenten bli i stand til å utarbeide et selvstendig konsept for en forestilling eller et forløp. Som grunnlag for dette gjennomgås dramaturgien (fagets virkemiddeltenkning) historisk og teoretisk gjennom manifester og fagteori. Virkemidler ses også i forhold til skuespillerkunst, regikunst og teorier/modeller for organisering og produksjon. Studentene arbeider individuelt og i grupper med oppgaver omkring målgruppe, stoffvalg, tolkning, bearbeidelse og konseptutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved bestått eksamen skal studenten ha

- kunnskap om dramaturgiske tradisjoner og prosesser
- kunnskap om dramaturgiske analysebegreper og verktøy
- kunnskap om tematiske, formelle og kunstneriske sammenhenger i konseptutvikling
- kunnskap om sammenhenger mellom analytiske og kreative skapende prosesser i dramaturgi- og konseptarbeid

Ferdigheter

Ved bestått eksamen skal studenten kunne

- lese og analysere scenetekster med henblikk på scenisk realisasjon
- anvende ulike dramaturgiske tenkemåter på scenetekster og teatrale forestillinger eller forløp
- kombinere akademisk og kunstnerisk kreativitet
- utvikle selvstendige konsepter for teatrale forestillinger eller forløp

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvinger. Studentene arbeider individuelt og i grupper med oppgaver omkring målgruppe, stoffvalg, tolkning, bearbeidelse og konseptutvikling.

Obligatoriske aktiviteter:
For å kunne fremstille seg til sluttvurdering i DRA2001 må studenten ha godkjent oppmøte og deltakelse på minimum 80 % av undervisningen. Obligatorisk øvingsoppgave skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave
  • 80% deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Det gis en individuell eksamensoppgave i tilknytning til det gjennomgåtte fagstoffet i form av en 6 dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen, som skal være på 3000-5000 ord. På bakgrunn av hjemmeoppgaven presenterer og forsvarer studenten sitt konsept i en muntlig eksaminasjon på ca. 30 minutter. Den muntlige eksaminasjonen justerer karakteren satt på hjemmeoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)

Forkunnskapskrav

DRA1010, DRA1001, DRA1002, DRA1003 eller tilsvarende.
Forutsetter opptak til bachelorprogrammet i drama og teater, eller et annet studieprogram etter avtale.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 1200 sider.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/1

Utlevering 24.09.2020

Innlevering 02.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 1/1

Utlevering 11.03.2021

Innlevering 19.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU