course-details-portlet

DRA1012 - Dramaturgi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir studenten fagspesifikk forståelse av dramaturgi som operasjonelt og refleksivt fenomen i scenekunst og performative praksiser. Emnet skal utvide og videreutvikle studentens evne til å anvende dramaturgisk kompetanse for å sette sammen og gjennomføre dramaturgiske konsepter samt å kunne analysere disse refleksivt. I emnet øver studenten også opp studiekompetanse i akademisk skriving.

Emnet gir innføring i dramaturgiske begreper, konvensjoner og perspektiver. For å forstå samtidens begrepsforståelser og praksis ses dramaturgi også i historisk lys. Emnet gjennomgår dramaturgiske begreper og metodiske verktøy for dramaturgisk praksis og analyse av relevante scenetekster, teaterforestillinger og hendelser i kontekst.

Emnet gir studenten ferdigheter i bruk av dramaturgiske begreper og metoder med henblikk på utvikling av både kreativ og analytisk dramaturgisk kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Innføring i dramaturgiske begreper, konvensjoner og perspektiver.
 • Historisk innføring i dramaturgi som begrep og praksis.
 • Innføring i dramaturgisk metode og praksis.

Ferdigheter

 • Til å bruke dramaturgiske begreper og metoder i praksis.
 • Til å analysere scenetekster og performative hendelser dramaturgisk.
 • Til å anvende dramaturgisk kompetanse for å utvikle konsepter i scenekunstnerisk praksis og andre performative kontekster innen kunst, kultur og samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver og fremlegg individuelt og i gruppe. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatorisk aktivitet:

 • 80 % deltakelse på undervisning
 • godkjent fremlegg

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse på undervisning
 • Godkjente fremlegg

Mer om vurdering

Individuell 3 dagers hjemmeeksamen: studentene skal demonstrere at de kan utvikle og begrunne et dramaturgisk konsept som de kan reflektere over teoretisk og perspektivere ved hjelp av relevante dramaturgiske begreper. Konseptet kan være basert på en scenetekst eller ta utgangspunkt i et annet relevant teaterfaglig fenomen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til årsstudiet eller bachelorprogrammet i Drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DRA2001 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
02.12.2022

Innlevering
07.12.2022


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU