course-details-portlet

DRA1012 - Dramaturgisk analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir studenten fagspesifikk forståelse av dramaturgisk teori og praksis i scenekunstfeltet, med vekt på teater etter 1950. Emnet skal utvide og videreutvikle studentens evne til å anvende dramaturgisk kompetanse for å analysere forestillinger, drama og scenetekst, samt å sette sammen og gjennomføre dramaturgiske konsepter. I emnet øver studenten også opp studiekompetanse i akademisk skriving.

Emnet gir innføring i dramaturgisk teori, konvensjoner og perspektiver. Emnet gjennomgår begreper og metodiske verktøy for dramaturgisk praksis og analyse av relevant scenetekst, teaterforestillinger og hendelser i kontekst.

Emnet gir studenten ferdigheter i bruk av dramaturgiske begreper og metoder med henblikk på utvikling av både kreativ og analytisk dramaturgisk kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Innføring i dramaturgiske begreper, konvensjoner og perspektiver.
 • Innføring i dramaturgisk metode og praksis.
 • Innføring i forestillingsanalyse.

Ferdigheter

 • Til å bruke dramaturgiske begreper og metoder i praksis.
 • Til å analysere scenetekster og performative hendelser.
 • Til å anvende dramaturgisk kompetanse for å utvikle konsepter i scenekunstnerisk praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver og fremlegg individuelt og i gruppe. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatorisk aktivitet:

 • 80 % deltakelse på undervisning
 • godkjent fremlegg

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % deltakelse på undervisning
 • Godkjente fremlegg

Mer om vurdering

Individuell 3 dagers hjemmeeksamen: Studentene skal demonstrere kjennskap til dramaturgiske teorier og metoder og gjøre bruk av disse i et analytisk og kreativt arbeid med utgangspunkt i en scenetekst eller en forestilling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til årsstudiet eller bachelorprogrammet i Drama og teater.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DRA2001 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drama og teater
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
07.12.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU