course-details-portlet

DID3705 - Mangfold, identitet og fellesskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar opp fagdidaktiske problemstillinger knyttet til kunnskap om ulike perspektiver på identitet og identitetskonstruksjon. Emnet tar sikte på å belyse og drøfte identitetskonflikter i et historisk perspektiv nasjonalt og internasjonalt. Mangfold, Identitet og fellesskap i kultur og politikk og erfaring med kulturmøter mellom elever med ulik etnisitet i norsk skole blir belyst gjennom aktuelle eksempler fra ulike samfunnsgrupper, og er sentrale elementer i emnets samfunnsfagdidaktiske tilnærming.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har avansert kunnskap om sentrale teorier om identitetskonstruksjon og felleskaper som inngår i samfunnsfagdidaktiske sammenhenger

- har inngående kunnskap om identitetskonflikter og identitetspolitikk og hvordan disse fenomenene er eller kan være sentrale elementer i kultur og politikk både nasjonalt og internasjonalt og hvordan begrepene kan anvendes i læringsprosesser

- har inngående kunnskap om assimilasjon- og integreringsstrategier som empiriske og teoretiske fenomener, og om interkulturell læring i skolen

Ferdigheter

Kandidaten

- kan diskutere fremveksten av nasjonale og transnasjonale identiteter, herunder sammenhengen mellom nasjonalisme, demokrati og tilhørighet

- kan vurdere betydninger av endringer i det politiske system, medieutvikling og forbrukstrender i lys av identitet, fellesskap og mangfold

- kan drøfte problemstillinger om interkulturell læring og flerkulturelt arbeid i skolen

Generell kompetanse

- kan analysere ungdomskultur og ungdomsidentitet og hvilke konsekvenser endringer i identitetsbegrepet har fått, kan få eller bør få for opplæring i skolen

- kan reflektere og oppnå forståelse for kulturelle forskjeller

- kan utvikle samfunnsfagdidaktiske problemstillinger knyttet til mangfold, identitet og fellesskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon og en skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
1 muntlig presentasjon og 1 skriftlig innlevering. Det kreves tilstedeværelse i undervisning for å gjennomføre obligatoriske aktiviteter.

Vurderingsform og karakterskala
Hjemmeeksamen (individuell) over 2 uker. Bokstavkarakterer A-F.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3041 4.0 01.09.2020
EDU3063 3.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Samfunnskunnskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU