course-details-portlet

DCST1003 - Grunnleggende programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer ALLE

Faglig innhold

Introduksjon til grunnleggende programmeringsprinsipper som variabler, datatyper, kontrollstrukturer (løkker og beslutninger), funksjoner og datastrukturer. Skrive godt strukturerte programmer som løser gitte problemer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan en kan instruere en datamaskin til å løse gitte problemer
 • kjenner til innebygd funksjonalitet i programmeringsspråket, samt noen av de tilgjengelige datastrukturene
 • kjenner til hvordan en kan gå frem for å finne og løse programvarefeil

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan skrive oversiktlig og lesbar kildekode for å løse gitte problemstillinger
 • kan lese og forstå kildekode skrevet av andre
 • kan identifisere og utbedre feil i eksisterende kildekode
 • kan dra nytte av eksterne biblioteker i egen kildekode
 • kan forstå og dra nytte av programmeringsspråkets referansedokumentasjon

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • er i stand til å finne gode kildekodeløsninger for å oppnå stabil og feilfri programvare
 • er i stand til å tilegne seg og ta i bruk ny programmeringskunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner og individuelle øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 9 av 12 må være godkjent. Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i mai/juni.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp til "Bachelor i Digital forretningsutvikling" og "Bachelor i Digital infrastruktur og cybersikkerhet".

Kursmateriell

Kunngjøres senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 5.0 HØST 2019
IFUD1104 5.0 HØST 2019
IINI1004 5.0 HØST 2019
PROG1001 7.5 HØST 2019
INFT1002 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 ALLE 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 13
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 54
SL110 Sluppenvegen 14 28
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU