course-details-portlet

DANS6034 - Dansepedagogikk og treningsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset Dansepedagogikk og treningsledelse er et todelt teoretisk kurs. I del 1 er fokuset innføring i metoder for treningslære, treningsledelse og coaching innen dans. Del 2 vil ta for seg ulike metoder innen dansepedagogikk og -metodikk. Emnet har vekt på kommunikasjonen/interaksjonen/samspillet mellom danseinstruktør og -elev. Begge delene vil inneholde praktiske øvelser i pedagogiske prinsipper og refleksjon rundt likheter og forskjeller i rollen som dansetrener og dansepedagog.I tillegg vil studentene få innblikk i dansens historie, estetikk og dansekunnskap og -analyse fra arkivopptak.Kurset består av to obligatoriske samlinger på 20 timer. Eksamen er en hjemmeeksamen i form av refleksjonsnotat der de ulike læringsmålene er ivaretatt.Studentene skal gjennomføre og bestå en praktisk oppgave før de kan gå opp til eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskaper - Etter fullført kurs skal deltakeren

 • kjenne ulike metoder for ledelse og hva som definerer den dyktige danseinstruktør.
 • kjenne sentrale lærings- og undervisningsprinsipper innen dans.
 • ha kunnskap om hvordan man kan påvirke det sosiale miljøet i en danseundervisningssituasjon.
 • kjenne til ulike undervisnings- og arbeidsmåter i danseundervisning.

Ferdigheter - Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • Kunne anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper i en undervisningssituasjon.
 • Kunne evaluere egen undervisning.
 • Kunne planlegge danseaktivitet ut i fra den didaktiske relasjonsmodellen.
 • Kunne tilrettelegge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon.

Generell kompetanse - Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • Kunne jobbe målrettet, selvstendig og sammen med andre.
 • Kunne reflektere over og samtale om dans og danseundervisning.

Læringsformer og aktiviteter

2 obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim. 10 timer webinar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent oppmøte (80 %)
 • Gjennomført og godkjent praktisk prøve

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen som evalueres med karakter bestått/ikke bestått. Arbeidskrav for å bli godkjent for eksamen: Godkjent oppgave (ca 1500 - 2000 ord) Godkjent praktisk prøve. Godkjent oppmøte (80 %) Gjennomført Webinar.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dans, fjernundervisning (FJDANS)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetansevurdering.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU