course-details-portlet

DANS3002 - Individuelt prosjekt 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentane definerer, hentar fram og organiserer eit materiale gjennom eit litteratursøk, eit feltarbeid, ein praksisperiode på eller ei undersøking av ein faginstitusjon for dans. Dei vel eit lesepensum som kan gi moment til teori og metode for drøfting av materialet og lagar ein prosjektrapport levert som skriftleg heimeoppgåve.

Læringsutbytte

Kunnskapar: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3002
- har god kunnskap om teoretiske og metodiske innfallsvinklar for å videreutvikle og besvare ei aktuell problemstilling innanfor dansevitenskap
- har kunnskap om metodisk basis for å drive danseforsking, feltarbeid og kildekritikk

Ferdigheiter: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3002
- har gode ferdigheiter i å strukturere, organisere og analysere eit utvalgt dansemateriale gjennom metodisk kildekritikk og litteratursøk
- har gode ferdigheiter i å analysere og kritisk vurdere bruk av tilgjengelig materiale på feltet
- har ferdigheiter i å byggje opp eit prosjekt ved å kombinere empirisk tilnærming til materiale med relevant teori og metode

Generell kompetanse: Ein kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS3002
- kan arbeide sjølvstendig med ei utvalgt akademisk problemstilling
- kan knyte teori og metode saman i utforminga av eit akademisk prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning og/eller rettleiing i gruppe.
Prosjektplan med litteraturliste må vere levert og godkjent innan 1. september (haust) og 1. februar (vår).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektplan med litteraturliste

Mer om vurdering

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt. Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved nytt forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dance Knowledge, Practice and Heritage (MACHOREO)
Dance Studies (MDANS)

Forkunnskapskrav

Opptak til Nordic Master in Dance Studies (No-Ma-DS) eller Erasmus Mundus Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage (Choreomundus).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Dansevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 07.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU