course-details-portlet

BYGA2022 - Konstruksjonssikkerhet og statikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

• Lastberegning og konstruksjonssikkerhet
• statikk
• etiske og miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger
innenfor byggverk

Læringsutbytte

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
• sikkerhetsreglene i «Krav til pålitelighet», «Egenlaster og nyttelaster», «Snølaster» og «Vindlaster» etter NS-EN.
• finne krefter og resultant av krefter.
• beregne statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner,
• forstå uavhengighets¬prinsippet, stabilitet.
• konstruksjoner sammensatt med ledd.
• forstå fagverk.
• forstå tyngdepunktets funksjon.
• flaters første og annet arealmoment.
• beregne spenninger på grunn av aksialkraft, bøyemoment og
skjærkraft i bjelker og rammer
• beregne bøyningsdeformasjoner.
• forstå statisk ubestemte/bestemte konstruksjoner.
• knekkformler uten moment.
• forstå hovedspenningsprinsippet.Generell kompetanse:
Kandidaten:
• kan presentere sine resultater
• behersker aktuelle faguttrykk og kan samarbeide med andre fagpersoner.
• får innføring i grunnlaget for å finne de lastene en konstruksjon skal kunne oppta og sikkerhetsbetraktninger generelt.
• har innsikt i gjeldende standarder tilpasset til europeiske laststandardene, utgitte av Norges Standardiseringsforbund NS-EN.

Læringsformer og aktiviteter

• forelesninger og øvinger i lastberegning og i statikk
• øvinger på digitale modeller med hensyn til forståelse og
innovativ kompetanse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
• 7 obligatoriske skriftlige arbeidskrav. 3 på lastberegning og 4
på statikk.

Vurderingsform og karakterskala:
• skriftlig eksamen -4 timer. Bokstavkarakterer A til F
• obligatoriske skriftlige arbeidskrav: godkjent før eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 19.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU