BYG2291 - VA-teknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Transportsystemer

Drift av VA-anlegg

Rensemetoder

Slam, FDV

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha overordnet kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha overordnet kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Ferdigheter:
Videre skal studentene kunne
- beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem ?
- beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
- beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
- gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
- gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder
- gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:
- formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Ekskursjoner|Gruppearbeid|Nettbasert Læring|Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon:
Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesninger og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy.

Obligatoriske arbeidskrav:
2 - 5 obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Hvis ikke bestått - kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av emnet

Vurderingsformer:
1 prosjekt, individuelt

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bærekraftige byggeprosesser (BBYGL)

Kursmateriell

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
K1207 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.