BYG2271 - Universell utforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet fokuserer på universell utforming relatert til det bygde miljø og arkitektonisk kvalitet.

 

Emnets temaer

- Begreper og prinsipper

- Etikk

- Brukergrupper, miljøvariabler og problemstillinger

- Persepsjon og sanser

- Løsninger og tiltak (former, farger, materialer, lys og farge, akustikk, estetikk)

- FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

- Universell utforming og kulturminnevern

- Individuelle løsninger kontra standardisering og BIM

- Lover, forskrifter, byggeregler

- Forvaltning og praksis

Læringsutbytte

Kunnskap:
•Kunnskap om faglig og vitenskapelig fundament for universell utforming
•Kunnskap om aktuelle brukergrupper og deres behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet
•Kunnskap om aktuelle begreper, prinsipper, problemstillinger og virkemidler
•Kunnskap om aktuelle databaser og andre kunnskapskilder
•Kunnskap om aktuelle lover, forskrifter og regelverk

Ferdigheter:
•Forstå og anvende grunnleggende begreper og prinsipper innen universell utforming
•Identifisere generelle og spesifikke kartleggingsbehov for aktuelle brukergrupper og problemstillinger
•Kartlegging av brukerbehov og konkrete problemstillinger
•Omsette brukerbehov til praktiske og gjennomførbare løsninger
•Innhente oppdatert forskning og kunnskap på fagfeltet

Generell kompetanse:
•Gjennomføring av administrative prosesser innen universell utforming
•Planlegging og prosjektering

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert. Det avholdes en samling ved oppstart (1 dag), og en samling ved Norsk Forskningslaboratorium for Universell Utforming (1-2 dager avhengig av studentantall) i løpet av semesteret. Obligatorisk frammøte ved samlinger. Læremidler består av innspilte videoforelesninger tilknyttet emnets temaer, i tillegg til litteratur. Det skal leveres skriftlige oppgaver tilknyttet emnets temaer. Veiledningstimer gis på nett.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen kan gjennomføres etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Innlevering
24.10.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.