course-details-portlet

BYG2271 - Universell utforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på universell utforming relatert til det bygde miljø
 
Emnets temaer
- Begreper og prinsipper
- Etikk
- Brukergrupper, miljøvariabler og problemstillinger
- Persepsjon og sanser
- Løsninger og tiltak (former, farger, materialer, lys og farge, akustikk, estetikk)
- Universell utforming og kulturarv
- Individuelle løsninger kontra standardisering
- Lover, forskrifter, byggeregler
- Forvaltning og praksis

Læringsutbytte

Kunnskap:
•Kunnskap om faglig og vitenskapelig fundament for universell utforming
•Kunnskap om aktuelle brukergrupper og deres behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet
•Kunnskap om aktuelle begreper, prinsipper, problemstillinger og virkemidler
•Kunnskap om aktuelle databaser og andre kunnskapskilder
•Kunnskap om aktuelle lover, forskrifter og regelverk

Ferdigheter:
•Forstå og anvende grunnleggende begreper og prinsipper innen universell utforming
•Identifisere generelle og spesifikke kartleggingsbehov for aktuelle brukergrupper og problemstillinger
•Kartlegging av brukerbehov og konkrete problemstillinger
•Omsette brukerbehov til praktiske og gjennomførbare løsninger
•Innhente oppdatert forskning og kunnskap på fagfeltet

Generell kompetanse:
•Gjennomføring av administrative prosesser innen universell utforming
•Planlegging og prosjektering

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert. Veiledningstimer gis på nett.
Det avholdes en samling ved oppstart (1 dag), og en samling ved Norsk Forskningslaboratorium for Universell Utforming (1-2 dager avhengig av studentantall) i løpet av semesteret.
Obligatorisk frammøte ved samlinger.
Læremidler består av innspilte videoforelesninger tilknyttet emnets temaer, i tillegg til litteratur.

Mappen skal bestå av 3 skriftlige oppgaver tilknyttet emnets temaer samt en flervalgstest.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvelse

Mer om vurdering

Ved ikke bestått karakter på mappe kan ny innlevering av mappe gjøres etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYG)
Byggingeniør (BIBYG-F)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 05.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU