BT8117 - Marine lipider

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, neste gang våren 2019. Det vil bli gitt en kort innføring i lipidkjemi, med særlig vekt på marine lipider. Videre vil det bli gitt en oversikt over det som er kjent om sammenhengen mellom marine lipider og helse. Ulike måleteknikker for å analysere lipidkvalitet samt fordeler og begrensninger med de ulike teknikkene vil bli diskutert. Endelig vil
prosess- og teknologiutvikling for utvinning av marine lipider bli behandlet.

Læringsutbytte

Målet med faget er at kandidatene skal ha fått en grundig innsikt i utfordringer knyttet til utnyttelsen av marine lipider.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier. Emnet undervises på engelsk ved behov. Ved få oppmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.