BMPA5000 - Masteroppgave i offentlig styring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100

Læringsutbytte

Studenten kan:
- identifisere og analysere sentrale utfordringer innenfor offentlig sektor
- anvende perspektiver, teorier, metoder og fortolkninger i et selvstendig arbeid med teoretisk og praktisk problemløsning innenfor offentlig sektor
- på en selvstendig måte, bruke relevante metoder i gjennomføring av forsknings- og utviklingsarbeid, og evner skriftlig og muntlig å formidle resultatene av slikt arbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektskisse
  • Obligatorisk samlingsdeltakelse/sommerskolerapport

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Public Administration (ØAMPA3)

Forkunnskapskrav

Retten til å ferdigstille masteroppgaven forutsetter at alle eksamener er bestått og alle arbeidskrav godkjent på studieprogrammet Master of Public Administration..
Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett ved studieprogrammet Master of Public Administration ved NTNU.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.