course-details-portlet

BK3186 - Kultur, kunst, teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse

Læringsutbytte

se engelsk beskrivelse

Læringsformer og aktiviteter

se engelsk beskrivelse

Mer om vurdering

  • Deltakelse og produksjon vil bli vurdert gjennom presentasjoner av prosjekter eller arbeider.
  • Utsatte eksamener/nye eksamener vil avholdes i den neste eksamensperioden.
  • Deltakelse i læringsaktiviter som seminar og prosjekter er obligatorisk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Fine Art (MFA)
Industriell design (MTDESIG)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Billedkunst
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Kunstakademiet i Trondheim

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE

Innlevering
16.11.2022


12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU