course-details-portlet

BK2207 - Utstillingsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

For oppfølging av det informasjonsbaserte grunnlaget som er etablert i det obligatoriske kurset 'Utstillingsproduksjon', tar emnet 'Utstillingsprosjekt' utfordringen med å videreutvikle læringsutbyttet til 'Utstillingsproduksjon'. Utstillinger er den sentrale funksjonen til museer og kunstgallerier og det fremste formatet for å vise frem kunstverk av enkeltpersoner eller grupper av kunstnere, bestemte sjangere, tematiske områder eller samlinger. Dette kurset videreutvikler prosessen med utstillingsproduksjon innenfor en utdanningsinstitusjon og fremover. I løpet av semesteret vil involverte studenter undersøke moderne utstillinger under kuratoriske, teknologiske og arkitektoniske aspekter. Emnet fremmer den etablerte kunnskapen om utstillingsproduksjon som både en samarbeidende og individuell praksis, ikke bare fra et kunstnerperspektiv, men også gjennom engasjement med prosesser som involverer alle parter som er relevante for spesifikke presentasjoner. Romlig beslutningstaking, håndtering og plassering av objekter og offentlig programutvikling skal utvikles i et praktisk læringsmiljø og i individuelle oppgaver. Et særskilt krav er at utstillinger som er utviklet i løpet av dette kurset være åpne for publikum på stedet. Studentene må delta i kuratering av en utstilling

Læringsutbytte

 • Studentene kan forstå og engasjere seg i et rom ved å benytte seg av eksisterende elementer for å gjøre utstillingsinnholdet sammenhengende og tilgjengelig på uavhengig basis.
 • Studentene er kjent med administrasjon av utstillingsprosjekter, samt mestre skriving for utstillingsannonseringer og forberedelse av materiale for pressebruk.
 • Studentene vet hvordan utstillinger installeres i dag og hvordan de ble installert i vår nære historie, og hvorfor.
 • Studentene kan reflektere over og referere til og hva disse formene innebærer både på et estetisk, poetisk, formelt og politisk nivå.
 • Studentene kan identifisere og organisere utstillinger opp mot den institusjonelle, ikke-institusjonelle og politiske konteksten av utstillinger og utstillingsmåter som har være realisert gjennom historien.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil ha en praktisk tilnærming og utvikle studentenes kunnskap om prosedyrer og utfordringer ved en utstillingsproduksjon gjennom aktiv deltakelse i dagens aktiviteter i Galleri KIT, samt ved et samarbeidsprosjekt med individuelt ansvar for å installere en utstilling på en avtalt egeninitiert tema eller materiale.

Basert på studentenes felles interesser, vil denne klassen utvikle ett eller flere visuelle konsepter og former for presentasjon av ideene studentgruppen(e) utvikler. Visjonen for denne klassen er å finne former for innhold som ennå ikke er sett innenfor fagområder vi ikke vet, med andre ord å utforske grensene for vår kunnskap, det være seg i oss selv, i klassen eller i nærområdet, å bli kjent med innovativ tenkning og innovasjonsprosesser. For å kontekstualisere dette arbeidet, ser klassen vår etter partnere å samarbeide med.

Særlige vilkår

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i inneværende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i emneaktiviteter
 • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

 • Vurdering av kunstnerisk progresjon ved presentasjon eller innlevering av arbeid produsert i emnet eller dokumentasjon herav.
 • Dokumentasjon: Tilstrekkelig visuell, audiovisuell, skriftlig eller annen dokumentasjon av aktiviteter, prosesser og resultater for å representere utviklingen av arbeidet og/eller prosjektet i kurset.
 • Utsatt vurdering avholdes i førstkommende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Billedkunst (BBK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram: Billedkunst (BBK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Billedkunst

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU