BK1201 - Individuell Kunstneriske arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 1/2 A
Muntlig eksamen 1/2 A

Faglig innhold

Deltakelse i valgfri kurs/workshops/seminar. Dette kan inkludere videregående/avanserte kurs i ulike teknikker/medier/verksteder, i tillegg til tematiske kurs og prosjekter. Denne delen av programmet endrer seg fra år til år, der innholdet er avgjort av aktuelle professorene.

Læringsutbytte

å fordype kunnskap om samtidskunstens teori og diskurs,begynne å utvikle et kritisk språk for å diskutere kunst, og å prøve ut og evaluere ulike metoder, medier og materialer for å bygge kompetansen innenfor egen kunstnerisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Samtidskunsthistorie del 2. Case studies som fokuserer på aktuelle tendenser innenfor internasjonal samtidskunst.

Kritiske skriving. Et kort kurs i å skrive kritiske om kunsten. Kurset skal ta i bruk byens museer og gallerier som kildemateriale.

Deltakelse på kontaktgruppe møter, samt utvikling av et eget kunstnerisk prosjekt som blir planlagt og gjennomført i løpet av semesteret.

Veiledningsmøter med hovedveileder.


Valgfri deltakelse i Kunst og felleskapets rom


Mer om vurdering

En kort tekst leveres til veileder før semester eksamen, med oppsummering av semesterets aktiviteter og kontekstualisere av egen praksis så langt. Formel vurdering ved semesterslutt.
Utsatt eksamen/ny eksamen vil ligge til neste ordinære eksamens periode.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Semesterprøve 1/2 A
Høst UTS Muntlig eksamen 1/2 A
Vår ORD Semesterprøve 1/2 A
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.