course-details-portlet

BIM1012 - Digital BIM-modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

- IFC, både konseptuell modell og utvekslingsformatet

- Kollisjons og regelsjekk av BIM-modeller i sammenstillingsverktøy

- Parametrisk modellering, 3D-tegning og modellering ved bruk av objektorientering og BIM-modellering i i prosjekteringsverktøy og klassifisering etter gjeldende standarder

- Koordinatsystemer, valg av origo, datafangst, terrengmodellering, etablering og import av ulike BIM-prosjektdata

- Prosjektsamarbeid, prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt

- Laserskanning/ 360 grader fotogrammetri av eksisterende bygg/ anlegg

- CDE-programvarer

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

Kunnskaper:

- Grunnleggende kunnskap om modellering i programvarer

- Kunnskap om IKT/IFC-basert informasjonsflyt i prosjektfase/ bruksfase i bygninger og anlegg, jfr ISO 19650 del 2/del 3

- Hvordan LOIN (nødvendig informasjonskrav) kan kobles til informasjonskrav og hvordan felles datamiljø (CDE) kan anvendes

Ferdigheter:

- Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg IT-systemer knyttet til BIM

- Grunnleggende ferdigheter i dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare

- Grunnleggende ferdigheter i forståelsen av digitale informasjonsbehandling og data- og informasjonsdeling

- Hvordan LOIN (nødvendig informasjonskrav) etableres basert på informasjonsbehovet til tilhørende roller

- LOIN brukt i praktisk arbeidsutførelse i CDE sammenheng

Generell kunnskap:

- Grunnleggende ferdigheter i organisering og digitalisering av bygninger og anleggsvirksomhet, inklusive bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

- Innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller, mht objektorienterte og/eller lagbaserte prinsipper

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av forelesninger, samlinger, web-møter, selvstudium, veiledning for utførelse av prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter: Avtalte tidspunkter for fysiske samlinger, samt tre obligatoriske oppgaver som alle må være godkjent.

Obligatoriske oppgaver er knyttet til anvendelser av utvalgte BIM-programvarer innen bygg, anlegg og infrastruktur:

1. Kollisjon og regelsjekking (Solibri)

2. og 3 (2 av 3 retninger velges):

- Infrastruktur/ anlegg

- Prosjektering

- Ombygging bruksfase

Etter tre gjennomførte obligatoriske aktiviteter skal kandidaten gjennomføre en prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: Kollisjon og regelsjekking
  • Obl.arbeidskrav: Kravstilling
  • Obl.arbeidskrav: 3D modellering

Mer om vurdering

Tre obligatoriske oppgaver som alle må få karakteren godkjent. Deretter evalueres en prosjektoppgave basert på læringsutbytte fra de obligatoriske oppgavene. Karakter fastsettes basert på prosjektoppgaven.

Utfyllende om kontinuasjon:

Etter avtale med emnelærer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (ÅRBIM)

Kursmateriell

- Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)

- Forskningsrapporter

- Forelesningsnotater og videoer

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU