course-details-portlet

BIM1012 - Digital BIM-modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

- IFC, både konseptuell modell og utvekslingsformatet

- Kollisjons og regelsjekk av BIM-modeller ved bruk av Solibri Model Checker

- Parametrisk modellering, 3D-tegning og modellering ved bruk av objektorientering og BIM-modellering i Revit eller Archicad og klassifisering etter gjeldende standarder

- Koordinatsystemer, valg av origo, datafangst, terrengmodellering, etablering og import av ulike BIM-prosjektdata

- Prosjektsamarbeid, prosjektsamhandling inklusive digital dataflyt

- Romprogrammerings- og planleggingssystem for bruk i byggeprosjekter ved bruk av dRofus

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

Kunnskaper:

- Grunnleggende og praktisk kunnskap i 2D/3D-tegning, perspektivtegning

- kunnskap om IFC-basert informasjonsflyt i byggeprosjekter

Ferdigheter:

- Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg systemer og BIM-programmer

- Grunnleggende ferdigheter i dataflyt ved hjelp av standardiserte dataformater mellom ulik programvare Generell kunnskap:

- Innsikt og kompetanse i organisering og etablering av praktiske modeller, mht objektorienterte og/eller lagbaserte prinsipper

- Grunnleggende ferdigheter i parametrisk modellering

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver som inngår to samlinger i emnet, en 2-dagers samling i høstsemester og en 2-dagers samling i vårsemester.

Det forventes at studentene deltar på disse samlingene.

Obligatoriske aktiviteter: Tre obligatoriske oppgaver og alle må være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: Kollisjon og regelsjekking
  • Obl.arbeidskrav: Kravstilling
  • Obl.arbeidskrav: 3D modellering

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Etter avtale med emnelærer.

Vurdering med en prosjektoppgave basert på læringsutbytte fra obligatoriske oppgaver. Det gis én karakter basert på denne prosjektoppgaven.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (ÅRBIM)

Kursmateriell

- Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)- Grethes Hus, diverse Revit, ArchiCad og Solibri: gretheshus.no - dRofus: www.drofus.no og https://wiki.drofus.com/display/DV/dRofus+Wiki- buildingSMART Norge: buildingsmart.no og buildingSMART International: buildingsmart.org- Statsbygg: BIM-manual, www.statsbygg.no- Forelesningsnotater og videoer

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
01.05.2023

Innlevering
01.06.2023


23:59


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU