BI8022 - Temperaturfysiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet gis hvert annet år, neste gang 2017, 2019.
Emnet omfatter en fordypning i forståelsen av de mekanismer som ligger til grunn for regulering av kroppstemperaturen. Følgende emner behandles: Sentralnervøs regulering av kroppstemperaturen, virkning av temperatur på biologiske prosesser, samt fysiologiske tilpasninger til varierende temperatur hos endoterme og ektoterme dyr, herunder metabolske tilpasninger ved hypotermi, biokjemiske tilpasninger i sammensetning av enzymer og lipider og videre mekanismer for å unngå og tåle frysing av kroppsvæskene.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om de mekanismer som ligger til grunn for regulering av kroppstemperaturen, og god forståelse av sentrale temaer som sentralnervøs regulering av kroppstemperaturen, virkning av temperatur på biologiske prosesser samt fysiologiske tilpasninger til varierende temperatur hos endoterme og ektoterme dyr. Kurset har følgende læringsmål gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten:
- har kunnskap om de nyeste forskningsresultater innen fagets sentrale emner.
- kan analysere faglige problemstillinger med utgangsspunkt i ervervet kunnskap.

Ferdigheter:
Studenten kan:
- tilegne seg stoff på et avansert fagligt nivå.
- presentere fysiologiske sammenhenger innen fagets sentrale temaer..
- formulere faglige resonnementer basert på ervervet kunnskap.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- diskutere og formidle original-litteratur innen et avansert tema.
- diskutere og kommunisere relevante faglige problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter
Kollokvier, seminarer, 45 timer, etter avtale med faglærer

Obligatoriske aktiviteter
Godkjent kollokvie-deltakelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminardeltagelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Nyere original-litteratur innen utvalgte emner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO8026 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.