BI3081 - Forskningsseminar

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet består av forskningsseminarer gjennom hele masterstudiet. Hver student har to framdriftsseminarer - et tidlig i studiet for å diskutere forskningsplanen og et sent i studiet for å diskutere resultater og tolkninger. Emnet omfatter også seminarer hvor spesielle temaer og aktuell litteratur blir gjennomgått. Gjesteforelesninger vil bli gitt av internasjonale gjester. Seminarene bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra deltagerne.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Dyp og spesialisert kunnskap om moderne teorier og vetenskaplige arbeiden.
- Grundig forståelse av vetenskaplige prosesser,
- Forståelse og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker.
- Trening når det gjelder vitenskapelig løsning av problemstillinger
God forståelse for fagområdet,

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Emnet gir trening i presentasjon,
Utviklet bevissthet i forhold til sitt eget masterarbeide.
Formulering av prosjekt mål, hypoteser og vitenskaplig argumentasjon.


Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Vurdere vitenskapelige undersøkelser kritisk, og hente ut relevante data fra slike undersøkelser
- Rapportere en sammenfatning av et vitenskapelig problem basert på vitenskapelig litteratur
- Aktiv deltagelse

Læringsformer og aktiviteter

Seminar: ca 35 timer seminar pr. semester, obligatorisk oppmøte gjennom hele masterstudiet (min 75% av seminarene). Seminarene går på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltagelse på seminarer

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Tatt opp til master i biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.