course-details-portlet

BI3081 - Forskningsseminar

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet består av gruppearbeid, forskningsseminarer og gjesteforelesninger gjennom hele masterstudiet. Hovedmålet med kurset er å gi studentene en tverrfaglig oversikt og kjennskap til aktuelle tema innen økologi, etologi, evolusjon samt biologiske- og samfunnsfaglige perspektiver omkring bærekraftig forvaltning av naturressurser. Hver student presenterer masterarbeidet sitt ved to framdriftsseminarer - et tidlig i studiet for å diskutere forskningsplanen for mastergradsprosjektet og et sent i studiet for å diskutere resultater og tolkninger. Emnet omfatter også gruppearbeid der studentene forbereder presentasjoner og seminarer hvor spesielle temaer. Gjesteforelesninger vil bli gitt av internasjonale gjester. Gruppearbeidet og seminarene bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra deltagerne.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha:

 • Dyp og spesialisert kunnskap om moderne teorier og vitenskapelige arbeider.
 • Grundig forståelse for vitenskapelige prosesser,
 • Grunnleggende prinsipper for datasikkerhet og riktig håndtering av data, samt bruk av relevante infrastrukturer for dette.
 • Forståelse og praksis i bruk av relevante modeller, metoder og analyseteknikker
 • God forståelse for fagområdet,

Ferdigheter: Kandidaten kan:

 • Presentere et vitenskapelig prosjekt,
 • Ha et bevisst forhold til sitt eget masterarbeid.
 • Formulere mål, hypoteser og diskusjon i et vitenskapelig prosjekt.
 • Vurdere vitenskapelige undersøkelser kritisk, samt håndtere egne forskningsdata i henhold til god vitenskapelig standard og lovgivning
 • Trening i vitenskapelig løsning av problemstillinger

Generell kompetanse: Kandidaten kan:

 • Arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, inkludert i tverrfaglige grupper
 • Kommunisere forskningsresultater både til spesialister og til et generelt publikum gjennom muntlige presentasjoner på engelsk.
 • Bidra med kunnskap fra egen spesialisering
 • Aktivt delta i vitenskapelige diskusjoner

Læringsformer og aktiviteter

Seminar: ca 50 timer seminar pr. år, Gruppearbeid: ca 15 timer per år. Obligatorisk oppmøte gjennom hele masterstudiet. Undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte
 • Presentasjon

Mer om vurdering

Nærmere detaljer om innholdet i mappen vil bli gitt via BlackBoard ved semesterstart. Alle deler av mappen må være godkjent for å få bestått i emnet. For å bestå må man gjennomføre minst seks presentasjoner og møte opp på minst 75% av gruppearbeid og seminarer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biology (MSBIO)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU