BI3021 - Spesiell zoofysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter komparativ fysiologi, der fysiologiske prosesser og sammenhengen mellom struktur og funksjon hos ulike organismer belyses. Følgende områder behandles: Respirasjon, temperaturregulering, endokrinologi, osmoregulering og nevrobiologi/sansefysiologi. Undervisningen inkluderer en aktiv innsats fra studentene ved bl.a. presentasjon av utvalgt stoff i kollokvier.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha kunnskaper om fysiologiske prosesser, og om sammenhengen mellom struktur og funksjon. Kurset har følgende læringsmål gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten:
- har kunnskap om sentrale mekanismer som danner grunnlaget for økofysiologiske tilpasninger.
- kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor fagfeltet.
- kan analysere faglige problemstillinger med utgangsspunkt i ervervet kunnskap.

Ferdigheter:
Studenten kan:
- tilegne seg stoff på et avansert nivå.
- presentere fysiologiske sammenhenger.
- formulere faglige resonnementer basert på ervervet kunnskap.

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- diskutere og formidle original-litteratur innen et oppgitt tema.
- diskutere og kommunisere relevante faglige problemstillinger
- anvende sine kunnskaper på nye områder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar med diskusjoner, obligatorisk.
Antall timer 72

Obligatoriske aktiviteter
Godkjent seminardeltakelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltagelse på seminarer

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BI2020, BI2025 eller tilsvarende

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO3020 15.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.