course-details-portlet

BI3021 - Spesiell zoofysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Dette kurset studerer komparativ fysiologi for å sammenligne fysiologiske mekanismer/prosesser og funksjonell organisering (økofysiologiske tilpasninger). Følgende emner vil bli inkludert: metabolisme, temperaturregulering, endokrinologi, osmoregulering, nevro- og sensorisk fysiologi. Studentene vil presentere aktuell forskningslitteratur i seminarer.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene være kjent med fysiologiske prosesser og forholdet mellom struktur og funksjon. Læringsmålene angående kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse er som følger:

Med tilordnet lesestoff og diskusjoner i seminarer skal studenten skaffe seg kunnskap om:

 • Komparativ fysiologi.
 • Mekanismer som muliggjør økofysiologiske tilpasninger.

Studenten skal ha ferdigheter for å kunne:

 • Få kunnskap på et avansert nivå om komparativ fysiologi.
 • Presentere komparativ fysiologi i en økofysiologisk kontekst.
 • Diskutere komparativ fysiologi basert på ervervet kunnskap.

Studenten skal ha generell kompetanse i:

 • Formidle forskningslitteratur fra et bestemt fysiologisk område.
 • Diskutere og anvende kunnskap på nye områder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer (obligatorisk): 72 timer.

Det blir en muntlig eksamen på slutten av hvert av de to semestrene.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent deltakelse i seminarer og to muntlige eksamener.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent deltagelse på seminarer

Mer om vurdering

Eksamen gjennomføres hvert semester og i tilfelle stryk eller ønske om forbedring av karakter kan man melde seg opp til ny avsluttende eksamen hvert semester.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BI2024 og BI2025 eller tilsvarende kurs

Kursmateriell

Ny litteratur innen de ulike tematiske områdene

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ZO3020 15.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Biologi
 • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU