BI2071 - Forurensningsbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 15/100
Skriftlig eksamen 85/100 5 timer

Faglig innhold

Innføring i de vanligste miljøgiftene, herunder oppbygning, forekomst og spredning. Videre gis en innføring i opptak, metabolisering, distribusjon og ekskresjon av miljøgifter (tungmetaller, pesticider, karsinogener og andre industrielle produkter) på organisme nivå (planter, dyr og mennesker) samt virkninger av ulike kjemiske forbindelser på populasjons og økosystemnivå. Laboratoriekurset gir en innføring i metoder for påvisning av kjemiske miljøgifter og deres effekt på biologiske systemer. Obligatorisk semesteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir enn innføring i oppbygning og forekomst av de vanligste miljøgiftene, samt en innføring i hvilke effekter miljøgifter har på biologiske systemer (fra molekyl til økosystemnivå).

Ferdigheter
Kurset vil gi erfaring i bruk av noen enkle metoder brukt til påvisning av miljøgifter og deres effekt på biologiske systemer, samt presentasjon og vurdering av oppnådde resultater.

Generell kompetanse:
Kandidaten har kompetanse i håndtering av kjemiske stoffer og forstår miljømessige problemer, herunder HMS.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 50 timer.
Prosjektoppgave: obligatorisk.
Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk.


Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret


Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis senere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2072 7.5 01.09.2010
MNKBI270 15.0
MNKBI270 15.0
MNKBI270A 9.0
MNKBI270A 9.0
MNKBI271 15.0
SIK7020 7.5
TBI4100 7.5 01.09.2007
TBI4110 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 15/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 85/100
Vår ORD Oppgave 15/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 85/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.