course-details-portlet

BI2071 - Forurensningsbiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 80/100 5 timer
Rapport 20/100

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektoppgave
  • Godkjent lab.kurs

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI271 15.0
MNKBI270 15.0
SIK7020 7.5
MNKBI270 15.0
MNKBI270A 9.0
MNKBI270A 9.0
TBI4100 7.5 01.09.2007
BI2072 7.5 01.09.2010
TBI4110 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Zoologisk økologi
  • Biologi
  • Cellebiologi
  • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 14.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU