course-details-portlet

BI201605 - Innføring i patologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Cytologi

Generell cytologi

Preparering og farging av cytologiske prøver

Mikroskopiering av normale celleutstryk og utstryk med ulike inflammatoriske forandringer

Histologi

Grunnleggende histokjemiske teknikker

Innstøping og framføring av vev, snitting av vevsblokker

Generell histokjemisk fargeteori/teknikk

Mikroskopiering av vevsprøver fra de store organsystemene

Sykdomslære

Helse og sykdom

Celleskade/celledød,

Betennelser, sirkulasjonsforandringer og vekstforstyrrelser

Celleforandringer og cancer

Sykdommer i de store organsystemene

Medisinsk nomenklatur

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha tilegnet seg grunnleggende og praktisk kunnskaper innen patologi som hvordan mikroskopere celleprøver og lage parafinsnitt.

ha tilegnet seg kunnskap om og kjenne igjen ulike cellers og vevs mikroskopiske utseende.

ha kunnskap om sykdomsprosesser både i organsystemer og på cellenivå.

ha kunnskap om de vanligste sykdomsgrupper og sykdomsbegrep.

   

Læringsutbytte - Ferdigheter:

forstå hvordan celler og vev tilsammen danner funksjonelle enheter og organ.

kunne gjenkjenne histolgiske kjennetegn ved ulike organer og vev.

forstå hvordan og hvorfor bruk av histologiske og cytologiske teknikker kan være til hjelp for å stille diagnoser

kunne reflektere over sammenhengen mellom organs histologiske oppbygging og sykdomsprosesser.

   

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, laboratorieøvinger.    

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske laboratorieøvinger innen histologi og cytologi. Praktisk passeringstest. Praktisk passeringstest må være bestått for å gå opp til skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Medisinske og biologiske fag (184BG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO1002 2.0 01.09.2019
HBIOT1011 2.0 01.09.2020
HBIOA1007 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 30.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 18.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU