course-details-portlet

BI201109 - Instrumentell analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Fysikk:
Optikk (geometrisk optikk, bølgeoptikk, optiske instrumenter)
Elektronikk/elektrisitetslære 
 
Instrumentelle analysemetoder:
Optiske teknikker 
Elektrokjemi og kjemiske sensorer
Kromatografi
Automasjon
Elektroforese 
Immunologiske teknikker
Kvalitetssikring
Nukleinsyreteknikker

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kunnskap om enkle strømkretserKunnskap om partikkel- og bølgeegenskaper til elektromagnetisk stråling

Kunnskap om grunnleggende prinsipper for utvalgte analysemetoder og analyseinstrumenterKunnskap om kvalitetssikring og laboratorievirksomhet genereltLæringsutbytte - Ferdigheter:

Foreta beregninger på enkle strømkretser og regne på effekter som brytning og refleksjon av elektromagnetisk stråling

Bruke sentrale instrumentelle teknikker til separasjon og analyse av makromolekylerKunne kvalitetssikre eget arbeid i laboratoriet

Forstå kalibrering og beregne innholdet av kjemiske stoffer i ukjente løsningerLæringsutbytte - Kompetanse:

Arbeide både selvstendig og i grupperBeherske ulike teknikker og instrumenter for laboratorieanalyser

Forstå hvilke fysiske prinsipper utvalgte analysemetoder og måleteknikker bygger på. Kunne vurdere analysers riktighet nøyaktighet og presisjon

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, oppgaver og gruppearbeid. Obligatoriske laboratorieøvinger med innlevering av inntil 10 journaler, gruppearbeid og regneøvinger.Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav i fysikk består av inntil 7 regneøvinger og 2 laboratorieoppgaver. Emner i fysikk vurderes med skriftlig individuell passeringstest i første semester av faget. Alle delemner av passeringstest må være bestått for å få adgang til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav i instrumentelle måleteknikker består av inntil 10 laboratorieoppgaver. Alle obligatoriske arbeid må være godkjent for adgang til passeringstest og skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell 5 timer skriftlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til studiet.

Kursmateriell

Tillegg:

Litteratur oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2002 5.0 01.09.2019
HBIOA1006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU