BI201109 - Instrumentell analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Fysikk:
Optikk (geometrisk optikk, bølgeoptikk, optiske instrumenter)
Elektronikk/elektrisitetslære 
 
Instrumentelle analysemetoder:
Optiske teknikker 
Elektrokjemi og kjemiske sensorer
Kromatografi
Automasjon
Elektroforese 
Immunologiske teknikker
Kvalitetssikring
Nukleinsyreteknikker

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kunnskap om enkle strømkretserKunnskap om partikkel- og bølgeegenskaper til elektromagnetisk stråling

Kunnskap om grunnleggende prinsipper for utvalgte analysemetoder og analyseinstrumenterKunnskap om kvalitetssikring og laboratorievirksomhet generelt        

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Foreta beregninger på enkle strømkretser og regne på effekter som brytning og refleksjon av elektromagnetisk stråling

Bruke sentrale instrumentelle teknikker til separasjon og analyse av makromolekylerKunne kvalitetssikre eget arbeid i laboratoriet

Forstå kalibrering og beregne innholdet av kjemiske stoffer i ukjente løsninger        

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Arbeide både selvstendig og i grupperBeherske ulike teknikker og instrumenter for laboratorieanalyser

Forstå hvilke fysiske prinsipper utvalgte analysemetoder og måleteknikker bygger påKunne vurdere analysers riktighet nøyaktighet og presisjon

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, oppgaver og gruppearbeid. Obligatoriske laboratorieøvinger med innlevering av inntil 10 journaler, gruppearbeid og regneøvinger.     

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav i fysikk består av inntil 7 regneøvinger og 2 laboratorieoppgaver. Emner i fysikk vurderes med skriftlig individuell passeringstest i første semester av faget. Passeringstest må være bestått for å få adgang til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav i instrumentelle måleteknikker består av inntil 10 laboratorieoppgaver. Alle obligatoriske arbeid må være godkjent for adgang til passeringstest og skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell 5 timer skriftlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til studiet.

Kursmateriell

 

 

Tillegg:

Litteratur oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.