course-details-portlet

BI200115 - Cellebiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Følgende temaer blir behandlet: Struktur og funksjon til makromolekyler, cellestrukturer og membraner primært i eukaryote celler, cellesignalisering, cellulær respirasjon, celledeling og cellesykluskontroll, sammenhengen mellom gener og proteiner samt oppbygging og kontroll av eukaryote genomer.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten kan;

-Beskrive viktige biologiske makromolekylers struktur og funksjon.

-Gjøre rede for sammenhengen mellom gener og proteiner.

-Forklare organiseringa av prokaryote og eukaryote celler, og den rollen ulike subcellulære organeller spiller i biologiske prosesser.

-Forklare grunnleggende oppgaver og funksjoner i cellen knyttet til cytoskjelett, membraner, transport, energiomsetting og signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler.


Ferdigheter - Studenten kan;

-Relatere cellebiologi til medisinske problemstillinger.


Generell kompetanse - Studenten kan;

-Benytte sin forståelse av cellebiologiske prosesser inn mot andre emner i studiet.

-Formidle cellebiologiske temaer til ulike målgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og oppgaveløsning.Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for adgang til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge emnekoden og vurderingsordningen i emnet er uforandret. Fire obligatoriske flervalgstester/studieoppgaver, der alle må være bestått for å fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timer skriftlig individuell eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)
Medisinske og biologiske fag (184BG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2001 8.0 01.09.2019
BI1001 8.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensformen er endret som et smittvernstiltaak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU