course-details-portlet

BI200115 - Cellebiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Følgende temaer blir behandlet: Struktur og funksjon til makromolekyler, cellestrukturer og membraner primært i eukaryote celler, cellesignalisering, cellulær respirasjon, celledeling og cellesykluskontroll, sammenhengen mellom gener og proteiner samt oppbygging og kontroll av eukaryote genomer.

Læringsutbytte

Kunnskap - Studenten kan;

-Beskrive viktige biologiske makromolekylers struktur og funksjon.

-Gjøre rede for sammenhengen mellom gener og proteiner.

-Forklare organiseringa av prokaryote og eukaryote celler, og den rollen ulike subcellulære organeller spiller i biologiske prosesser.

-Forklare grunnleggende oppgaver og funksjoner i cellen knyttet til cytoskjelett, membraner, transport, energiomsetting og signaloverføring/kommunikasjon i og mellom celler.


Ferdigheter - Studenten kan;

-Relatere cellebiologi til medisinske problemstillinger.


Generell kompetanse - Studenten kan;

-Benytte sin forståelse av cellebiologiske prosesser inn mot andre emner i studiet.

-Formidle cellebiologiske temaer til ulike målgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger og oppgaveløsning.Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for adgang til eksamen. Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge emnekoden og vurderingsordningen i emnet er uforandret. Fire obligatoriske flervalgstester/studieoppgaver, der alle må være bestått for å fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timer skriftlig individuell eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (702BI)
Bioteknologi (427BT)
Medisinske og biologiske fag (184BG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2001 8.0 01.09.2019
BI1001 8.0 01.09.2019
HBIOA1003 2.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensformen er endret som et smittvernstiltaak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU