BI1004 - Fysiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 6 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1006 7.5 01.09.2017
BI1007 7.5 01.09.2017
MNKBI104 15.0
MNKBI120 15.0
MNKBI120A 9.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 18.12.2017 09:00 Datasal 10345, bygg 10 , Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.