course-details-portlet

BFIN4025 - Big data i eiendomsfinans

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å være et avansert og veldig forskningsrelatert emne på masternivå, som har som mål å gjøre studentene i stand til å analysere stordata med høyt kompleksitetsnivå. Kurset starter med en introduksjon til eiendomsfinansiering, med fokus på analyse, bank og verdivurdering. Dette vil være grunnlaget for de stordataanalysene som skal anvendes videre i emnet. Emnet vil introduserer studentene analyseteknikker som kan brukes på stordata-analyser innen eiendomsfinansiering inkludert hedoniske regresjoner, gjentatt salg, flernivåanalyse og bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæringsteknikker.

Læringsutbytte

Kurset er ment å formidle følgende kunnskap:
Generell kunnskap om eiendomsfinans og hvordan eiendomsmarkedet påvirker banknæringen. Emnet skal også gi studentene generell kunnskap om hvordan stordata kan analyseres, inkludert analyser som anvender kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker.

Kunnskap:
Studentene skal ha kunnskap om verdsettelse av eiendom.
Studentene skal ha kunnskap om hvordan automatiserte verdsettelsesmodeller for eiendom fungerer.
Studentene skal ha kunnskap om hvordan stordata kan benyttes for å løse praktiske beslutningsproblemer innen eiendomsfinans.
Studentene skal ha kunnskap om hvordan stordata kan benyttes for å løse praktiske beslutningsproblemer knyttet til eiendomsrelaterte bankspørsmål.

Ferdigheter:
Studentene skal kunne planlegge, tilrettelegge for og gjennomføre dataanalyser innen eiendomsfinans.
Studentene skal kunne gjennomføre verdsettelse av eiendom.
Studentene skal kunne benytte hedoniske regresjoner og gjentatte salg til gjennom eiendomsanalyser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gjesteforelseninger, gruppeoppgaver og veiledning.

 

Obligatorisk arbeidskrav skal være bestått før endelig innlevering av prosjektoppgaven

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

 

 

Stundentene skal levere en prosjektoppgave. Oppgaven kan gjennomføres med inntil 3 gruppemedlemmer.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Finansiell økonomi (MFINØK)
Industriell økonomi og teknologiledelse (MTIØT)
Regnskap og revisjon (MRR)
Økonomi og administrasjon (ØAMSC)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semeserstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave (1) 100/100

Utlevering
11.12.2020

Innlevering
18.12.2020


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation .
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU