BEV3103 - Bevegelse og bevegelsesproblem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en forskningsbasert forståelse for kontroll av bevegelse i alle faser av livsløpet, både hos friske personer og personer med bevegelsesproblemer. Emnet integrerer fagområder som fysiologi, biomekanikk og motorikk for å forstå hvordan bevegelse kontrolleres. Bevegelsesproblemer som belyses omfatter utvalgte utviklingsforstyrrelser og aldersrelaterte tilstander, samt bevegelsesproblemer relatert til sykdom og skade.

Læringsutbytte

Studenten har forskningsbasert kunnskap om motoriske, biomekaniske og fysiologiske aspekter ved kontroll av bevegelse.

Studenten har kunnskap om motorisk kontroll ved utviklingsforstyrrelser og aldersrelaterte tilstander, og ved ulike sykdommer og skader.

Studenten kan kritisk vurdere teorier og metoder om kontroll av bevegelse, samt anvende disse teorier og metoder på problemstillinger relatert til bevegelsesproblem.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% deltakelse på øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (MBEV)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV3005 2.5 01.09.2015
BEV3006 2.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
08.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.