BEV3102 - Fysisk form og prestasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler forståelse av fysisk form og prestasjon med fokus på utholdenhet, styrke og teknikk. Emnet integrerer fagområder som fysiologi, biomekanikk og motorikk for å forstå fysisk form og prestasjon i et bredt spekter av nivåer, fra inaktive til toppidrettsutøvere.

Læringsutbytte

Studenten kan drøfte forskningsbasert kunnskap om motoriske, biomekaniske og fysiologiske aspekter relatert til fysisk form og prestasjon, samt hvilke faktorer som påvirker fysisk form og prestasjon.
Studenten kan kritisk vurdere og anvende teorier og metoder relatert til fysisk form og prestasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Emnet blir undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% deltakelse på øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV3005 2.5 01.09.2015
BEV3006 2.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 29.09.2017 09:00 H3 Datalab 524 (Fraggle)
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.