BEV3051 - Spesialisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er en spesialisering i et selvvalgt tema innenfor et avgrenset område innen bevegelsesvitenskap. Studenten skal skrive et essay på 3000-4000 ord. Essayet er en litteraturstudie der tema og problemstilling velges i samråd med veileder. Arbeidet skal utføres under rådgivning av oppnevnt veileder. Temavalg samt frister for å levere søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder kunngjøres av instituttet.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om og kan gi en oversikt over et avgrenset tema innen bevegelsesvitenskap. Studenten kan finne og kritisk vurdere litteratur and anvende den til å formulere en problemstilling. Studenten kan skrive et essay om en valgt problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 8 timer veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent veiledning.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (MBEV) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i bevegelsesvitenskap. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV3050 7.5 01.09.2008
IDR3003 7.5 01.09.2008
IDR3010 7.5 01.09.2008
SVIDR380 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
27.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
24.05.2018

Innlevering
30.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.