BEV3023 - Fysisk aktivitet og helse II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Målsettingen med emnet er å gi studenten en forskningsbasert forståelse av hvordan fysisk aktivitet og trening kan påvirke helsetilstand og sykdomsrisiko, herunder kjennskap til mulige mekanismer for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykdomsutvikling. En del av undervisningen vil være rettet mot kritisk vurdering og fortolkning av vitenskapelige artikler.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker helse og sykdomsrisiko, samt hvordan fysisk aktivitet kan anvendes i sykdomsforebygging, helsefremming og (re)habilitering. Studenten har kunnskap om bruk og evaluering av teknologi knyttet til fysisk aktivitet.
Studenten kan tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, samt vurdere, presentere og diskutere slik kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 42 timer forelesninger/øvinger/gruppearbeid. Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% deltakelse på øvinger/gruppearbeid
  • Godkjent presentasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (MBEV)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Som for opptak til master i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDR3504 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 30.11.2017 09:00 JC12
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.