BEV2107 - Fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Undervisningen omhandler bruk av fysisk aktivitet som ledd i rehabilitering av ulike helsetilstander og sykdommer. Tilrettelegging og effekter av fysisk aktivitet for ulike pasientgrupper er sentrale tema i undervisningen. Praktiske aktiviteter, øvinger og demonstrasjoner vil bli benyttet for å belyse bruk av fysisk aktivitet i rehabilitering.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan fysisk aktivitet og trening kan anvendes som ledd i rehabilitering av hjerte- og karsykdom, nevrologiske sykdommer, kreft, muskel- og skjelettlidelser, metabolske tilstander, psykiske lidelser og aldersrelaterte sykdommer. Studenten kan anvende kunnskap om helsetilstand for å planlegge, iverksette og evaluere fysisk aktivitet som del av rehabilitering.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70% godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 37,5 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV 1014, BEV2005, BEV2006, BEV2007 og BEV2101. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen** 100/100 D 07.12.2017 09:00 JB30
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.