course-details-portlet

BBV2005 - Prosjektstudier i barnevern

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport, Praktisk prøve og Muntlig
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 70/100 ALLE
Praktisk eksamen 15/100 30 minutter ALLE
Muntlig eksamen 15/100 30 minutter ALLE

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse/-plan
  • Gruppeveiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE2001 15.0 01.09.2019
HBVE2004 15.0 01.09.2019
HBVE2006 10.0 01.09.2019
BBV2008 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Barnevernspedagog
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialt arbeid

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport, Praktisk prøve og Muntlig

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 15/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 70/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 15/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU