course-details-portlet

BA8607 - Design av offshore vindturbiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 65/100
Rapport 35/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Muntlig eksamen 60/100

Faglig innhold

Emnet foreleses hvert år, med forbehold om minimum 3 deltakere. Vindressurser og karakteristikk av vindfeltet, fordeling av vindhastighet og turbulens, vindspektra og romlig koherens. Impulslov og Betz grense for vindmaskiner. Praktiske vindturbiner, konstruksjonsmekanikk og dynamikk av blad, tårn, og fundament. Offshore vindturbiner. Kontroll og styring av vindkraftverk. Kort om miljøhensyn og estetikk.

Læringsutbytte

Hensikten med kurset er å gi studenten en innføring i spørsmål knyttet til design, beregning, bygging og drift av moderne vindturbiner.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består i en forelest del og et prosjekt. Prosjektet skal lede frem til en rapport som teller 40% til eksamen. Det kan bli stilt spørsmål fra rapporten til eksamen.

Forkunnskapskrav

Elementære kunnskaper i fluidmekanikk, fasthetslære, dynamikk og statistikk.

Kursmateriell

Utvalgte deler fra Manwell, J.F., McGowan, J.G., Rogers, A.L.: Wind energy explained, John Wiley & sons,Chicester, England, 2002. Diverse spesialskrevet kursmateriell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  11.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2012

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
  • Hydro- og gassdynamikk
  • Konstruksjonsdynamikk
  • Marin byggteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Michael Muskulus

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 35/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 65/100 09.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 08.06.2012
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU