course-details-portlet

BA8301 - Marin geoteknikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2010/2011

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2011. Marine grunnundersøkelser, sålefundamenter med skjørt, forankringer, peler, skråningsstabilitet, sykliske belastninger.

Læringsutbytte

Kunne orientere seg i en rapport om grunnundersøkelser.
Kunne gjøre overslag over kapasiteter av sålefundamenter, peler og ankere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, egenrapporter/-beregninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Delkompendier, artikler i utvalg.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIB2083 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Geoteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU