AVS2240 - Kommunikasjon i arbeidslivet: mønstre og mangfold

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

En arbeidsplass kan beskrives som en kommunikasjonsarena, der forskjellige oppgaver og prosjekter skal løses gjennom eller ved hjelp av kommunikasjon.
Målet med dette emnet er at studentene skal få innsikt i kommunikative mønstre, prosesser og utfordringer i arbeidslivet. Emnet gir kunnskap om hvordan kommunikasjonsmønstre på arbeidsplassen bidrar til å inkludere og ekskludere, til å skape hierarkier eller bygge dem ned. Slik kunnskap er en sentral forutsetning for å håndtere mangfold og samhandlingsmønstre på fruktbare måter.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten:
-har kunnskap om sammenhenger mellom kommunikasjon, deltaking og inkludering
- har kunnskap om hvordan man kan beskrive og analysere kommunikasjon på en arbeidsplass
-har kunnskap om strategier som kan forandre mønstre for deltaking og kommunikasjon

FERDIGHETER

Studenten:
-kan bruke faglige begrep til å sette ord på detaljer og nyanser i samtaler og tekster og se hvordan de får betydning for kommunikasjonen som helhet
-kan utvikle tekster i samarbeid med andre
-kan tilpasse tekster til lesere og brukssituasjon og bruke retningslinjer for klarspråk
-kan bruke kunnskap om samtaler og samtaleledelse til å legge til rette for deltakelse i samtaler på en arbeidsplass

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid og skrivekurs. Noen aktiviteter er obligatoriske, og disse begynner ved semesterstart.

Vi har begrenset kapasitet til veiledning, og studenter som har fått godkjent obligatoriske aktiviteter tidligere, kan ikke regne med å få gjennomføre dem på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig presentasjon og ett skriftlig arbeid (2-3000 ord)
  • Deltagelse på minimum 3 øvinger
  • Deltagelse på skrivekurs

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum består av artikler, bokkapitler og materiale som brukes i undervisningen (f.eks. støtteark, notater og empirisk materiale). For å få fullt utbytte av slikt materiale må du delta i undervisningen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2217 7.5 01.09.2014
AVS2235 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
27.11.2018

Innlevering
04.12.2018

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.