AVS1202 - Muntlig kommunikasjon: samtale og samtaleanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Å samtale er en grunnleggende form for menneskelig aktivitet, der det individuelle veves sammen med det sosiale. Dette emnet dreier seg om hvordan man kan forstå og beskrive det som foregår i muntlig kommunikasjon. Hva gjør vi når vi samtaler, og hva gjør samtalene med oss?

Det grunnleggende perspektivet i emnet er interaksjonistisk. Sentrale temaer er blant annet hvordan samtalepartnere samarbeider om å skape dynamikken i en samtale, hvordan de forhandler om mening, og hvordan identiteter og relasjoner blir skapt gjennom samtale. Emnet tar også opp sammenhengene mellom dynamikken i en samtale og den konkrete konteksten den foregår i – for eksempel et besøk hos legen, et intervju, et politiavhør, et talkshow eller en uformell prat med venner.

Også etiske spørsmål knyttet til opptak, oppbevaring og bruk av autentisk samtalemateriale blir diskutert i dette emnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Studenter som har tatt emnet vil ha kunnskap om
- Forskjellige måter å gjengi samtaler på i skrift
- Hvilken rolle kategorier som latter, høflighet og "ansikt" spiller i samtale
- Gjensidige sammenhenger mellom samtaler og sosiale kontekster
- Hvordan samtale som kommunikativ virksomhet bidrar til å forme kultur og samfunn

FERDIGHETER:
Studenter som har tatt emnet vil kunne
- Lese og bruke ulike typer transkripsjoner
- Analysere samtaleutdrag med tanke på sammenhenger mellom samtale og kontekst
- Beskrive typiske trekk ved formelle kontra uformelle samtaler
- Reflektere over etiske spørsmål knyttet til innsamling og bruk av autentisk samtalemateriale

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på minimum 3 øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS1118 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.