AS202214 - Spansk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Grammatikk

Den spanskspråklige verdens samfunnsliv og historie.

Spansk kommunikasjon på et enkelt nivå.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- kunne grunnleggende språklige strukturer i dagligtale, deri flere av verbformene.
- ha grunnleggende kunnskap om samfunn og kultur i den spansktalende verden.
- ha grunnleggende ordforråd
    
Ferdigheter:
- kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i ulike sammenhenger
- være i stand til å delta i spontane samtaler hvor man til en viss grad skal kunne samtale om opplevelser, synspunkter, holdninger, ønsker og emosjoner
- kunne skrive tekster hvor man uttrykker meninger og følelser om for eksempel fritid og fritidsaktiviteter
- kunne presentere ulike forberedte emner muntlig
- kunne skrive enkle tekster som beskriver og informerer om spanskspråklig kultur og historie, basert på hva som er gjennomgått i timene

Kompetanse:
- kunne sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker, levemåter og samfunnsliv i spanskspråklige områder
- være bevisst på egne holdninger til, og egne reaksjoner på, møtet med fremmede kulturer og samfunnsforhold

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, kommunikative øvinger, individuelle og gruppevise muntlige og skriftlige øvinger, grammatikkøvinger.    

Obligatoriske arbeidskrav:

Tre til fem obligatoriske innleveringer og en til to muntlige framføringer må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig individuell eksamen  (50%)

Muntlig eksamen på ca. 15 - 20 minutter (50%).

Begge eksamener må bestås for å bestå emnet. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:
Ruiz, Ana María Avilés - Bugge, Liv Kristiane - Halvorsen, Svein: Vidas 2, Cappelen Damm (2013), ISBN: 9788202403386, + Vidas I
: Spansk blå ordbok, Spansk-norsk / norsk-spansk, Kunnskapsforlaget

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 22.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.