course-details-portlet

AIS2131 - Mekatronikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til design av mekatroniske systemer og inneholder et utvalg av følgende tema:

 • Programmering og grensesnitt for fysiske systemer
 • Data-assistert konstruksjon
 • Materialer
 • Sensorer
 • Aktuatorer
 • Kinematikk og mekanismer
 • Transmisjoner og drivverk
 • Teknikker for protoyping av mekatroniske systemer
 • Kinestetiske og haptiske systemer

Mer informasjon om pensum blir tilgjengeliggjort ved starten av semesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare og utdype om design av systemer innen mekatronikk
 • Kandidaten kan sammenlikne, analysere og vurdere teori og metoder presentert i emnet.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan designe, bygge og teste enkle mekatroniske systemer, inkludert programvare, styresystemer, sensorer, aktuatorer, og maskinvare.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan forklare når mekatroniske systemer er egnet for å løse utfordringer innen automatisering eller produktutvikling.
 • Kandidaten kan forklare mekatronikkens rolle med hensyn til Industri 4.0.
 • Kandidaten kan anvende design- og ingeniørprinsipper for mekatroniske systemer utsatt for ekstreme miljøer.
 • Kandidaten kan anvende mekatronisk problemløsning til ustrukturerte problemer.
 • Kandidaten kan bidra som del av en prosjektgruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav.

Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Produktdesign
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU