AH101108 - Handelsnæringens struktur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Historisk utvikling
Handelens samfunnsøkonomiske betydning
Verdiskapning og ressursdisponering
Rammebetingelser
Strukturer og strukturendringer
Bransjer og bransjeutvikling
Eierstrukturer
Kjeder og samarbeidsformer
Internasjonalisering
Informasjonssystemer
Varehandel og forbrukeren
Viktige effektivitetsutfordringer

Læringsutbytte

Kunnskap:
- studenten skal kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
- studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
- Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Kompetanse:
- Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner. 

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:
Dag Olberg - Bård Jordfald: Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen, Forskningsstiftelsen FAFO (2000), ISBN: 82-7422-305-5, 195 sider
Per Gunnar Rasmussen - Per Reidarson: Handelstrender,kjedeutvikling og service, fagbokforlaget (2007), ISBN: 978-82-450-0514-1, 380 sider
Tillegg:
notater/artikler/forelesninger

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
28.11.2017

Innlevering
01.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.