course-details-portlet

AFR2900 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal skrive en oppgave hvor de gjør bruk av den kunnskap og de ferdigheter de har ervervet seg i løpet av bachelorstudiet. Oppgaven skal oppfylle alminnelige krav til faglig argumentasjon. Utover dette står studenten fritt i sitt valg av tema. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad i afrikastudier.

Læringsutbytte

Utvikle selvstendige ferdigheter i drøfting og skriftlig fremstilling av sentrale emner og perspektiver som omhandler afrikansk samfunnsliv. I tillegg til å være øving i skriftlig presentasjon og analyse, kan oppgaven, for de studentene som planlegger å gå videre på en mastergrad, fungere som forstudium for studentens prosjekt og tema til masteroppgaven.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent muntlig presentasjon i seminar

Mer om vurdering

Vurderingsform: Bacheloroppgave (15 sider, ca 6000 ord). Innleveringsfrist for oppgave: 15 mai.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Gjennomført minst 60 studiepoeng i emner fra fordypningen i afrikastudier.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR2150 7.5 01.09.2011
AFR2000 15.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Afrikastudier
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 08.05.2020

Innlevering 15.05.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU