AFR2120 - Modernisering og kjønn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ved bruk av etnografiske studier utforsker dette emnet noen av utrykkene som moderniseringsprosessene har i dagens Afrika. Emnet problematiserer folks tilpasninger til det urbane liv, det symbiotiske spenningsforholdet mellom by og land, som for eksempel det moderne og det tradisjonelle, det kollektive og det individuelle, etnisitet, samt det ambivalente forholdet mellom generasjonene.
Emnet utforsker hvordan kjønn blir kulturelt og sosialt konstruert og re-konstruert i dagens Afrika, og hvordan dette utrykker seg i stadig nye former for slektskap, familie-, seksuelt og reproduktivt liv.

Læringsutbytte

Å gi studenten en kritisk innføring i sentrale moderniseringsprosesser i dagens Afrika, inkludert urbanisering, med særlig fokus på hvordan unge menn og kvinner tilpasser seg og finner nye levemåter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.
SANT 2003, SANT2010, SANT2011, AFR2120 og SANT3508: Det tilbys undervisning i minimum ett emne i vårsemesteret. Hvilket emne som tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 godkjent øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.