AFR1012 - Afrikas antropologi: Regionale perspektiver

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Gjennom konkrete etnografiske eksempler, som omhandler temaer som slektskap, kultur, etnisitet, urbanisering og konstruksjon av grenser, gir emnet en innføring og grunnleggende innsikt i det antropologiske studium av Afrika som region. I dette emnet skal studentene bli kjent med Afrika som en etnografisk region, hvordan regionen ble etablert/skapt og hvordan dette i dag påvirker våre perspektiver på Afrika. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad eller et årsstudium i sosialantropologi eller i Afrikastudier.

Læringsutbytte

Studentene vil bli kjent med tematikk som er sentrale i antropologi og antropologisk forskning om Afrika. Studentene skal lære hvordan likheter og forskjeller i en etnografisk region skapes, hvordan de vedlikeholdes og endres. Emnet tar dermed sikte på å utvikle studentenes komparative og kritiske evner slik at de blir i bedre stand til å analysere regionens kunnskapstradisjoner, verdioppfatninger og naturtilpasninger sett i forhold til vesten og vestens posisjon i forhold til Afrika.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og visuelle presentasjoner (inntil 30 timer undervisning). Godkjent skriftlig øvelse, frist for innlevering 20. oktober.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig øvelse

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR1009 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 15.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , JB370 , JC12 , JC13 , JB30 , JB31
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.