course-details-portlet

AFR1000 - Innføring i Afrikastudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en oversikt over geografiske, sosiale og økonomiske forhold i Afrika sør for Sahara. Det legges vekt på tilegnelse av bred, grunnleggende kunnskap om det afrikanske kontinent. I tillegg vil utvalgte aktuelle tema belyses ved fokus på enkelte land og regioner.

Læringsutbytte

Læringsmål: Studentene skal gjennom kurset tilegnelse seg bred, grunnleggende basiskunnskap om det afrikanske kontinent. I tillegg skal de tilegne seg kunnskap om utvalgte dagsaktuelle problemstillinger som angår enkelte land og/eller regioner. Gjennom skriving av semesteroppgave skal studentene samle inn relevant informasjon og redegjøre for et nærmere oppgitt emne/problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar med skriftlige øvelser (inntil 24 timer undervisning).

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig øving

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AFR1001 7.5
AFR6000 7.5
AFR6001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Afrikastudier
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Haakon Lein

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 03.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 22.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU